รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดงานตรุษจีนที่โครงการเรนวูด ปาร์ค

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดงานตรุษจีนที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก โครงการเรนวูด ปาร์ค